tài liệu Nhập môn kinh tế công nghiệp

EM1600 – Tài liệu môn Nhập môn Kinh tế công nghiệp

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Nhập môn kinh tế công nghiệp mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Tổng hợp tiểu luận và slides thuyết trình các ngành năng lượng

Cái này lúc học là làm theo nhóm nha. Bao gồm năng lượng gió, năng lượng mặt trời, thuỷ điện, nhiệt điện, phát triển bền vững,… nhiều lắm.

2. Bài tập cân bằng năng lượng

Bao gồm đề bài, ví dụ mẫu của giáo viên và bài tập nhóm của sinh viên. Lưu ý cuối kì thi cũng có cân bằng năng lượng.

3. Slide bài giảng nhập môn Kinh tế công nghiệp

4. Tải tài liệu thị trường điện

Tài liệu môn Quản trị học đại cương

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top