tài liệu môn Kĩ thuật thuỷ khí

TE3080 – Tài liệu môn Kỹ thuật thuỷ khí

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu kỹ thuật thủy khí mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Giáo trình môn kĩ thuật thuỷ khí

2. Tổng hợp đề thi KT thủy khí

Trong thư mục gồm nhiều file đề thi sưu tầm qua các năm, tài liệu từ quán thư viện, bản hình ảnh lẫn bản PDF, các bạn vào thư mục xem và tải nhé.

3. Bài tập kỹ thuật thủy khí

3. Bài giảng kỹ thuật thủy khí

4. Tài liệu mới update

Dưới đây là tài liệu mới do các bạn gửi về, đã được chia sẵn theo các mục, các bạn vào thư mục xem và tải nhé.

TÀI LIỆU KỸ THUẬT THỦY KHÍ MỚI

Tài liệu môn Kỹ Thuật Điện Tử

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top