TÀI LIỆU MÔN Cơ sở máy Công Cụ

ME3201 – Tài liệu môn Cơ sở máy Công Cụ

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Cơ sở máy công cụ mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng cơ sở máy công cụ

Trong thư mục có nhiều chương khác nhau, mình chỉ up demo một chương cho mọi người xem thử.

2. Tài liệu thí nghiệm

3. Tổng hợp tài liệu mới update

Dưới đây là tài liệu mới do các bạn gửi về, đã được chia thành các mục rõ ràng các bạn có thể vào thư mục xem và tải nhé

Tài liệu môn Cơ sở máy Công Cụ mới update

Tài liệu môn Cơ sở máy CNC

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top