tài liệu môn máy thủy khí

TE3400 – Tài liệu môn Máy thủy khí

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu máy thủy khí mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng

Trong thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

2. Bài tập máy thủy khí

3. Đề thi môn học

Tài liệu môn Marketing thực phẩm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top