Tài liệu môn Kinh tế phát triển

EM3150(Q) – Tài liệu môn Kinh tế phát triển

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Kinh tế phát triển mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng kinh tế phát triển

2. Đề thi môn học

Trong thư mục gồm nhiều file khác nhau gồm đề 60p và 90p, các bạn vào thư mục để xem chi tiết nhé.

đề thi kinh tế phát triển
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

3. Bài tập kinh tế phát triển

Trong thư mục gồm nhiều file khác nhau, các bạn vào thư mục để xem chi tiết nhé.

4. Đề cương môn học

Trong thư mục gồm nhiều file khác nhau, các bạn vào thư mục để xem chi tiết nhé.

Tài liệu môn Kinh tế dầu khí

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top