TÀI LIỆU ĐO LƯỜNG NHIỆT

HE3022 – Tài liệu môn Đo lường nhiệt

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn đo lường nhiệt mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng (GT) môn học

Trong thư mục bao gồm file PDF và file powerpoint. Các bạn xem cái nào tiện thì dùng nhé.

Tài liệu môn kỹ thuật ma sát

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top