tài liệu môn Phương pháp phần tử hữu hạn

ME4181 – Tài liệu môn Phương pháp phần tử hữu hạn

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu phương pháp phần tử hữu hạn mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn học

2. Đề thi PP phần tử hữu hạn

đề thi phương pháp phần tử hữu hạn

Tài liệu môn Phân tích và thiết kế hệ thống

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top