tài liệu kỹ thuật an toàn môi trường

Tài liệu môn Kỹ thuật an toàn môi trường

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Kỹ thuật an toàn môi trường mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn học

Ở đây mình chỉ minh hoạt 1 file. Chi tiết các bạn xem trong thư mục

2. Bài tập kỹ thuật an toàn môi trường

3. Đề cương môn học

4. Tài liệu tham khảo

5. Tài liệu thuyết trình

Tài liệu môn kỹ năng giao tiếp cơ bản

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top