tài liệu môn kinh tế và quản lý công nghiệp

EM2120 – Tài liệu môn Kinh tế và quản lý công nghiệp

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Kinh tế và quản lý công nghiệp mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng kinh tế và quản lý công nghiệp

2. Video bài giảng

3. Tổng hợp bài tập KT&QLCN

Trong thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem chi tiết nhé.

4. Đề thi giữa kỳ và đáp án

Trong thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem chi tiết nhé.

5. Đề thi cuối kỳ và đáp án

Trong thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem chi tiết nhé.

Tài liệu môn Nhập môn phương pháp tối ưu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top