Lập trình PHP từ cơ bản tới nâng cao trong 6 tuần

Lập trình PHP từ cơ bản tới nâng cao trong 6 tuần: Thực hành tạo website tin tức

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn khóa học “Lập trình PHP từ cơ bản tới nâng cao trong 6 tuần: Thực hành tạo website tin tức. Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình PHP

Nội dung khóa học lập trình PHP từ cơ bản tới nâng cao trong 6 tuần

PHP là một ngôi ngữ lập trình cực kỳ phổ biến khi phát triển website và các ứng dụng Web do khả năng tương thích cao với các trình duyệt và là một ngôn ngữ mềm dẻo linh hoạt khi giải quyết các vấn đề. Bên cạnh đó, hơn 80% các website hiện nay đều được làm bằng PHP, chính vì thế nên việc biết cách sử dụng ngôn ngữ này trong lập trình web sẽ giúp các bạn rất nhiều.

Lợi ích từ khoá học

  • Trọn bộ kiến thức lập trình PHP từ cơ bản đến nâng cao (cốt lõi, bản chất)
  • Sau khóa học lập trình được PHP, tạo được website tin tức
  • Là nền tảng để học và làm việc trên các Framework của PHP
  • Tư duy lập trình hướng đối tượng giúp bạn có thể học được bất cứ ngôn ngữ lập trình nào 1 cách dễ dàng.

Nội dung của khóa học gồm 5 phần

  • Tổng quan php: 8 videos
  • Các hàm căn bản php cần biết: 9 videos
  • Mysql trong php: 6 videos
  • Lập trình hướng đối tượng: 7 videos
  • Thực hành tạo website tin tức: 16 videos
nội dung khóa học lập trình php từ cơ bản tới nâng cao

Tải khóa học lập trình PHP từ cơ bản tới nâng cao

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

1 thought on “Lập trình PHP từ cơ bản tới nâng cao trong 6 tuần: Thực hành tạo website tin tức”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top