Lập Trình Hướng Đối Tượng Với Ngôn Ngữ C C++

Khóa học Lập Trình Hướng Đối Tượng Với Ngôn Ngữ C C++

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn khóa học Lập Trình Hướng Đối Tượng Với Ngôn Ngữ C C++ miễn phí. Khóa học sẽ giúp bạn nắm được tư duy và nguyên lý của mô hình hướng đối tượng để có thể lập trình hướng đối tượng hiệu quả với ngôn ngữ C/C++

Nội dung khóa Lập Trình Hướng Đối Tượng Với Ngôn Ngữ C C++

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Tổng quan về Lập trình hướng đối tượng
 • Phần 2: Class & Object
 • Phần 3: Nguyên tắc đóng gói (Encapsulation
 • Phần 4: Nguyên tắc trừu tượng
 • Phần 5: Nguyên tắc kế thừa (Inheritance)
 • Phần 6: Nguyên tắc đa hình (Polymorphism)
 • Phần 7: Một số class đặc biệt
 • Phần 8: Ngôn ngữ mô hình hoá (UML)
 • Phần 9: Tối ưu hoá mô hình hướng đối tượng
 • Phần 10: Design pattern Phần 11: Tổ chức project
nội dung khóa học Lập Trình Hướng Đối Tượng Với Ngôn Ngữ C C++

Khóa học sẽ giúp bạn:

 • Hiểu được triết lý và tinh thần của mô hình hướng đối tượng
 • Vận dụng và thiết kế 1 phần mềm theo mô hình này
 • Những khái niệm cơ bản và tính chất của mô hình lập trình hướng đối tượng

Bạn còn chần chừ gì nữa, nhanh tay đăng ký ngay khóa học để chinh phục được lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ C/C++.

Đối tượng khóa học

 • Sinh viên đang cần nghiên cứu về lập trình hướng đối tượng
 • Người đã biết căn bản về lập trình C và đang mong muốn chuyển tiếp sang mô hình lập trình trong các dự án thực tế
 • Người có nhu cầu học về lập trình C ++

Tải khóa Lập Trình Hướng Đối Tượng Với Ngôn Ngữ C C++

Password: tailieuhust.com

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top