Lập trình ứng dụng Android trong 6 tuần

Khóa học Lập trình ứng dụng Android trong 6 tuần

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học Lập trình ứng dụng Android trong 6 tuần. Học lập trình app và xây dựng ứng dụng Android từ cơ bản đến nâng cao.

Nội dung khóa Lập trình ứng dụng Android trong 6 tuần

Khóa học giúp học viên nắm vững lập trình Java và Android từ cơ bản đến nâng cao để tự xây dựng một ứng dụng Android đầy đủ chức năng. Học viên sẽ được thực hành tạo ứng dụng Android trong suốt quá trình học và có thể kiếm tiền từ Google Play với những sản phẩm của mình. Khóa học sử dụng những công cụ, Framework mới nhất

Lợi ích từ khoá học

 • 88 bài giảng video có tổng thời lượng hơn 37 giờ học, tương đương với một khóa học kéo dài 6 tuần !!!
 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java.
 • Nắm rõ những kiến thức về lập trình ứng dụng Android từ cơ bản đến nâng cao.
 • Có khả năng tạo được những ứng dụng Android, ứng dụng game Android.

Khóa học gồm các chủ đề sau:

 • Giới thiệu khóa học
 • Giới thiệu về lập trình android và cài đặt các công cụ
 • Lập trình java cơ bản
 • Làm quen với android studio
 • View và xử lý sự kiện trên view
 • Activity
 • Quản lý dữ liệu và contentprovider
 • Menu, điều khiển tìm kiếm và hoạt cảnh animation
 • Lập trình đa tuyến trong android
 • Broadcast receiver
 • Tương tác dịch vụ web
 • Google play services
 • Bổ sung: firebase cloud message
 • Bổ sung: data binding trong android
 • Bổ sung: google play
 • Tổng kết khóa học

Tải khóa Lập trình ứng dụng Android trong 6 tuần

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

6 thoughts on “Khóa học Lập trình ứng dụng Android trong 6 tuần”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top