Khóa học IOT - Internet of Things Starter

Khóa học IOT – Internet of Things Starter

Tài Liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học IOT – Internet of Things Starter. Khóa học IOT này sẽ chung cấp cho người mới bắt những cái nhìn tổng quan nhất, tránh sự gặp nhiều khó khăn khi phải tìm hiểu lan man bởi IoT là sự tham gia của nhiều lĩnh vực, cả phần cứng và phần mềm.

Nội dung khóa học IOT – Internet of Things Starter

nội dung Khóa học IOT - Internet of Things Starter

Sau khi hoàn thành khóa học bạn có thể:

  • Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:
  • Có kỹ năng cơ bản để làm sản phẩm IoT: điện tử cơ bản, cloud, mobile app.
  • Hiểu được kiến trúc và các thành phần của một hệ thống IoT.
  • Biết dùng các nền tảng có sẵn trên cloud và mobile.
  • Xây dựng hoàn thiện sản phẩm IoT nhanh và đơn giản.
  • Cụ thể, trong khóa học, học viên sẽ được học:
  • Làm việc với ngôn ngữ Arduino trên KIT ESP8266 (có kết nối Wifi), lập trình tương tác với môi trường thông qua các loại sensor thông dụng.
  • Hiểu được các giao thức truyền tin trong IoT (MQTT, HTTP,…), cách một sản phẩm IoT hoạt động như thế nào, các thành phần của hệ thống IoT.
  • Cách kết nối dữ liệu lên cloud (website, mobile), hiển thị dữ liệu và điều khiển các thiết bị thông qua cloud (website, mobile).

Tải khóa học IOT – Internet of Things Starter

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top