Khóa học Lập trình cơ sở dữ liệu với Java

Khóa học Lập trình cơ sở dữ liệu với Java

Tài Liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn khóa học Lập trình cơ sở dữ liệu với Java. Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình java – Tiếp cận được 4 loại cơ sở dữ liệu phổ biến: Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL và Oracle cũng như cách thức lập trình với 4 loại CSDL này

Nội dung khóa học Lập trình cơ sở dữ liệu với Java

 • Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình java
 • Tiếp cận được 4 loại cơ sở dữ liệu phổ biến: Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL và Oracle cũng như cách thức lập trình với 4 loại CSDL này
 • Tiếp cận được JPA để nâng cao hiệu suất lập trình cơ sở dữ liệu với Java
 • Sau khi hoàn thành khóa học, có thể tự viết được dự án liên quan tới quản trị cơ sở dữ liệu và đặc biệt dễ dàng tiến tới lập trình trên Android
 • Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất
 • Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển trong java, phương thức, lớp….)
 • Các khái niệm liên quan tới lập trình hướng đối tượng
 • Các kiến thức về lập trình xử lý giao diện người dùng từ cơ bản tới nâng cao
 • Các kiến thức liên quan tới hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Cách cấu hình và kết nối dữ liệu
 • Cách thức truy vấn và tương tác dữ liệu
 • Kỹ thuật JPA để nâng cao hiệu suất lập trình cơ sở dữ liệu

Tải khóa học Lập trình cơ sở dữ liệu với Java

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top