tổng hợp đồ án các môn học đại học bách khoa hà nội

Tổng hợp đồ án các môn ĐHBKHN

Dưới đây là tổng hợp các file Đồ án mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Đồ án 2 – Điện tử VT

2. Tổng hợp đồ án chi tiết máy

3. Đồ án thiết kế dụng cụ cắt

4. Đồ án tốt nghiệp viện điện tử viễn thông

5. Đồ án thiết kế máy

5. Đồ án công nghệ chế tạo máy

Tài liệu còn cập nhật!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top