tài liệu môn nguyên lí kế toán

EM3500(E/Q) – Tài liệu môn Nguyên lí kế toán (Nguyên lý kế toán)

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn nguyên lí kế toán mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng Nguyên lí kế toán

Trong thư mục bao gồm 2 bộ bài giảng: 1 bộ là ảnh chụp đã cũ và 1 bản PDF slide mới của Thầy Đức nha.

2. Bài tập có đáp án

Trong thư mục bao gồm nhiều file khác nhau từ hình ảnh cho tới file PDF, Word. Chi tiết các bạn xem trong thư mục nhé

3. Đáp án LMS

4. Tài liệu trắc nghiệm nguyên lý kế toán

Tài liệu môn Ngôn ngữ lập trình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top