Tài liệu môn Toán kinh tế 2

EM2132 – Tài liệu môn Toán kinh tế 2

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Toán kinh tế 2 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng Toán kinh tế 2

Các bạn xem toàn bộ file trong thư mục nhé

2. Bài tập

3. Tài liệu ôn tập cuối kỳ

Trong thư mục bao gồm cả file tài liệu và record ôn tập cuối kỳ. Mọi người vào xem nhé.

Tài liệu môn Quản lý chất lượng ngành may

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top