Tài liệu môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

EM3510 – Tài liệu môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Lý thuyết tài chính tiền tệ mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng

2. Bài tập và câu hỏi ôn tập

3. Đề thi giữa kỳ và cuối kỳ

4. Tiểu luận lý thuyết tài chính tiền tệ

5. Sách tham khảo

Tài liệu môn Kỹ thuật môi trường trong công nghiệp

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top