Marketing dịch vụ

EM4317(E/Q) – Tài liệu Marketing dịch vụ

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu marketing dịch vụ mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng

Trong thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

2. Tài liệu tham khảo

Tài liệu môn Làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top