tài liệu môn lý luận thể dục thể thao

Tài liệu Lý luận thể dục thể thao

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Lý luận thể dục thể thao mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Giáo trình Lý luận TDTT tham khảo

2. Slide LLTDTT

3. Đề thi lý luận thể dục thể thao

Trong thư mục gồm nhiều file (có file PDF bản đẹp), mọi người vào thư mục để tải nhé.

đề thi lú luận thể dục thể thao

4. Tài liệu trắc nghiệm cuối kỳ LLTDTT (mới)

5. Tiểu luận tham khảo

Tài liệu môn xử lý tín hiệu số

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top