Khóa Học Luyện Thi LPIC-1 - Linux System Administrator 101&102 (Tiếng Việt)

Khóa Học Luyện Thi LPIC-1 – Linux System Administrator 101&102 (Tiếng Việt)

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa Học Luyện Thi LPIC-1 – Linux System Administrator 101&102. Khóa học giúp bạn luyện thi tốt nhất cho chứng chỉ Linux LPIC-1 Exam 101 & 102 bằng tiếng việt.

Nội dung khóa Luyện Thi LPIC-1 – Linux System Administrator 101&102

Trong khóa học Linux LPIC-1, bạn sẽ được đào tạo các kỹ năng cơ bản để vận hành một hệ thống Linux một cách chuyên nghiệp. Bạn sẽ học được các nội dung như cài đặt Linux và quản lý gói phần mềm, quản lý files và thư mục, quản lý quyền truy cập files, quản lý tài khoản người dùng, tạo và quản lý máy ảo, quản lý cơ sở dữ liệu, cấu hình mạng, bảo mật và nhiều nội dung khác. Khóa học có các videos bài giảng và bài thực hành thực tế.

Khóa học cũng có các tài liệu tiếng Việt do tôi soạn thảo kỹ lưỡng bao gồm: Hướng dẫn học LPIC-1 Exam 101 và 102, và tài liệu có hàng trăm câu hỏi của đề thi LPIC-1 có giải thích tiếng Việt cho từng câu hỏi, để giúp bạn ôn thi chứng chỉ LPIC-1. Khóa học này giúp bạn chuẩn bị kiến thức và kỹ năng để thi đỗ các bài kiểm tra LPIC-1 của Liên minh Linux chứng nhận ( Linux Professional Institute LPI). Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể quản lý một hệ thống Linux và có được các kỹ năng để tiếp tục học tập và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực quản trị hệ thống.

Nội dung khóa Luyện Thi LPIC-1 - Linux System Administrator 101&102

Những gì bạn sẽ học

 • kiến trúc hệ thống (System Architecture)
 • Cài đặt và quản lý các ứng dụng, phần mềm trong hệ thống Linux
 • Các lệnh phổ biến trong Linux
 • ○ Linux File system và cách mà hệ điều hành Linux làm việc với các loại phần cứng máy tính
 • Nhật ký hệ thống system logging
 • Quản lý người dùng user và nhóm người dùng group
 • Môi trường Bash Shell, viết kịch bản Scripting
 • Linux Networking với nhiều loại dịch vụ mạng (Networking Services)
 • Bảo trì và duy trì tính bảo mật (security) trong hệ thống Linux Server
 • Sử dụng giao điện đồ họa trong Linux
 • Cấu hình quản trị webserver
 • Cơ sở dữ liệu datatabase server
 • Công nghệ ảo hóa docker container
 • Sau khi hoàn thành khóa học Linux LPIC-1, bạn sẽ có kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà quản trị hệ thống Linux chuyên nghiệp.
 • Bạn sẽ nắm được các khái niệm cơ bản của hệ điều hành Linux, biết cách cài đặt, cấu hình và quản lý hệ thống Linux.
 • Bạn cũng sẽ học được cách thực hiện các tác vụ bảo mật và bảo trì hệ thống.
 • Sau khi có chứng chỉ LPIC-1, bạn có thể tìm kiếm được các cơ hội việc làm trong lĩnh vực về hệ thống Linux, với mức lương cao và nhiều cơ hội phát triển.
 • Lợi ích của khóa học này cũng giúp cho bạn chuẩn bị cho việc học các khóa học LPIC-2, LPIC-3, Cloud Computing để nâng cao trình độ của bạn trong lĩnh vực này.

Đối tượng của khóa học này:

 • Bất cứ ai muốn học về hệ điều hành Linux
 • Quản trị viên hệ thống mạng, lập trình viên, sinh viên CNTT và kỹ thuật
 • Các học viên chuẩn bị học DevOps, và điện toán đám mây như: AWS, Microsoft Azure, Google Cloud
 • Những ai muốn học luyện thi chứng chỉ Linux LPIC-1 để có thể trở thành một kỹ sư hệ thống chuyên nghiệp

Tải Khóa Luyện Thi LPIC-1 – Linux System Administrator 101&102

Password: tailieuhust.com

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top