khóa học Lập trình cơ sở dữ liệu với Java - Trần Duy tHANH

Khóa học Lập trình cơ sở dữ liệu với Java – Trần Duy Thanh

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa Học lập trình cơ sở dữ liệu với Java hoàn toàn miễn phí. Khóa học giúp bạn hiểu và làm chủ lập trình cơ sở dữ liệu.

Nội dung khóa Lập trình cơ sở dữ liệu với Java

– Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình java – Tiếp cận được 4 loại cơ sở dữ liệu phổ biến: Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL và Oracle cũng như cách thức lập trình với 4 loại CSDL này

Khóa học cung cấp kiến thức nâng cao của ngôn ngữ lập trình java.

  • Xử lý giao diện
  • Tiếp cận được 4 loại hệ cơ sở dữ liệu phổ biến: Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL và Oracle.
  • Nắm chắc các kiến thức về JDBC như truy vấn, cập nhật, xóa dữ liệu…
  • Tiếp cận được JPA để nâng cao hiệu suất lập trình cơ sở dữ liệu với Java
  • Sau khi hoàn thành khóa học, có thể tự viết được dự án liên quan tới quản trị cơ sở dữ liệu.

Nội dung bài học

Nội dung bài học Lập trình cơ sở dữ liệu với Java - Trần Duy Thanh

Video giới thiệu hóa học

Tải khóa Lập trình cơ sở dữ liệu với Java

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top