Khóa học kiến thức cơ bản về an ninh mạng

Khóa học kiến thức cơ bản về an ninh mạng

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học kiến thức cơ bản về an ninh mạng hoàn toàn miễn phí. Khóa học cung cấp kiến thức cơ bản trong lĩnh vực an ninh mạng, kèm theo các kỹ năng thông qua nhiều bài thực hành

Nội dung khóa học kiến thức cơ bản về an ninh mạng

Khóa học sẽ đưa bạn hiểu sâu hơn về thế giới an ninh mạng và động cơ của các tội phạm mạng, cùng với công việc của các chuyên gia an ninh mạng trong việc phòng chống. Bạn sẽ học cách phát hiện các cuộc tấn công và xây dựng quy trình cũng như biện pháp phòng ngừa. Khóa học cung cấp kiến thức cơ bản trong lĩnh vực an ninh mạng, kèm theo các kỹ năng thông qua nhiều bài thực hành. Ngoài ra, khóa học cũng giới thiệu các kiến thức về pháp luật, đạo đức và cách phát triển các chính sách bảo mật.

Lợi ích từ khóa học kiến thức cơ bản về an ninh mạng

  • Bạn sẽ có các kiến thức cơ bản về an ninh mạng
  • Biết cách làm thế nào để trở thành một chuyên gia an ninh mạng giỏi.
  • Bạn sẽ có thêm vốn từ tiếng Anh chuyên ngành an ninh mạng
  • Bạn được thi lấy chứng nhận hoàn thành khóa học do hãng bảo mật nổi tiếng thế giới Cisco cấp. (hoàn toàn miễn phí)

Nội dung khóa học

  • Phần 1: Thế giới của chuyên gia an ninh và tội phạm mạng 11 bài giảng – 1 giờ 11 phút
  • Phần 2: Khối lập phương an ninh mạng 8 bài giảng – 53 phút
  • Phần 3: Mối đe dọa, lỗ hổng bảo mật, tấn công mạng 12 bài giảng – 43 phút
  • Phần 4: Bảo vệ tính bí mật trên mạng 11 bài giảng – 55 phút
  • Phần 5: Bảo đảm tính toàn vẹn trên mạng 5 bài giảng – 22 phút
  • Phần 6: Bảo đảm tính sẵn dùng trên mạng
Nội dung khóa học kiến thức cơ bản về an ninh mạng

Tải khóa học kiến thức cơ bản về an ninh mạng

Lưu ý: Khóa học được sưu tầm trên mạng nên không thể tránh những thiếu xót và đã cũ nên các bạn thông cảm.

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top