Khóa học Học máy (Machine learning) và ứng dụng

Khóa học Học máy (Machine learning) và ứng dụng

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học Khóa học Học máy (Machine learning) và ứng dụng hoàn toàn miễn phí. Khóa học giúp bạn tìm hiểu về các thuật toán Machine learning cơ bản và phương pháp xây dựng mô hình Machine learning

Nội dung khóa học Học máy (Machine learning) và ứng dụng

“Machine learning đang ngày càng trở nên phổ biến và được áp dụng rộng rãi trong đa dạng lĩnh vực. Không chỉ xuất hiện trong các hệ thống máy tính của các công ty công nghệ lớn như Google, Facebook, mà còn được tích hợp vào các ứng dụng như nhận diện khuôn mặt, nhận diện chữ viết và công nghệ xe tự lái.”

Nội dung khóa học Học máy (Machine learning) và ứng dụng

Lợi ích từ khóa học machine learning ứng dụng

 • Hiểu về các thuật toán Machine Learning cơ bản
 • Biết cách áp dụng các thuật toán trong từng dự án/ bài tập nhất định
 • Các bước xây dựng mô hình và thực hiện dự báo
 • Mẫu code lập trình cho từng thuật toán

Nội dung khóa học

Các thuật  toán và hướng dẫn thực hành được trình bày gồm:

 • Mô hình hồi quy tuyến tính
 • Mô hình hồi quy Logistic
 • Mô hình cây quyết định
 • Mô hình k-NN
 • Mô hình học không giám sát (Phân cụm thứ bậc, phân cụm K-means)
 • Phương pháp xây dựng và kiểm định mô hình
 • Các thuật toán khác sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

Khóa học này dành cho ai

 • Sinh viên có xu hướng về khoa học máy tính, khoa học dữ liệu, phân tích kinh doanh
 • Bất cứ ai muốn tìm hiểu về các thuật toán học máy (Machine learning) và cách mà máy tính học từ dữ liệu

Tải khóa học Học máy (Machine learning) và ứng dụng

Lưu ý: Khóa học được sưu tầm trên mạng nên không thể tránh những thiếu xót và đã cũ nên các bạn thông cảm.

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top