khóa học Fullstack Java Web với Spring Boot miễn phí

Chia sẻ khóa học Fullstack Java Web với Spring Boot miễn phí

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa HỌC Fullstack Java Web với Spring Boot miễn phí. Học lập trình web với Spring Boot, giúp bạn dễ dàng tạo ra được các ứng dụng full stack Java web với Spring Boot

Nội dung khóa Fullstack Java Web với Spring Boot

Spring Boot là một dự án con của Spring Framework, giúp developer có thể xây dựng ứng dụng Java Backed một cách nhanh chóng và dễ dàng. Spring Boot tự động hóa các cấu hình, tích hợp các thành phần, giảm thiểu các mã lặp, để developer chỉ cần quan tâm đến việc phát triển chức năng cho ứng dụng. Spring Boot hiện đang là một công nghệ rất được ưa chuộng và yêu cầu trong lĩnh vực lập trình Java Backed.

Lợi ích từ khóa học

Khóa học này sẽ giúp bạn nắm vững các kỹ năng và kiến thức về lập trình web với Spring Boot, một công nghệ hiện đại và phổ biến trong lĩnh vực Java Backed. Bạn sẽ được học:

  • Các khái niệm cơ bản và cách sử dụng Spring Boot để xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng
  • Các kỹ thuật develop các yêu cầu thực tế với Spring Boot, như xử lý form, upload file, gửi email, xây dựng RESTful API…
  • Cách kết nối và làm việc với các thành phần quan trọng trong ứng dụng web, như cơ sở dữ liệu Mysql, Spring Data, JPA, Hibernate
  • Cách tích hợp phần Backend với Frontend, sử dụng các công nghệ như HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Thymeleaf…
  • Cách quản lý transaction trong Spring Boot, áp dụng vào ứng dụng Banking để hiểu rõ hơn
  • Cách bảo mật ứng dụng web với Spring Security, thiết lập các quyền truy cập và xác thực người dùng

Nội dung khóa học

Phần 1: Cấu hình Environment về Spring Boot

Phần 2: Tạo project hello đầu tiên với Spring Boot

Phần 3: Tích hợp Thymeleaf template vào Spring Boot

Phần 4: Tạo ứng dụng Account banking sử dụng Spring transaction

Phần 5: Tạo Login với Spring Boot và Spring Security, Mysql, JPA

Phần 6: Tạo ứng dụng CRUD MyContact với Spring Boot, Mysql, JPA, Thymeleaf

nội dung khóa học Fullstack Java Web với Spring Boot miễn phí

Tải khóa Fullstack Java Web với Spring Boot

Password: tailieuhust.com

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top