Khóa học cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Khóa học cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Tài Liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn khóa học cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Khóa học này dành cho các bạn muốn nắm chắc những kiến thức nền tảng về giải thuật khi học công nghệ thông tin.

Nội dung khóa học cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Khoá học bao gồm 59 video cung cấp các cho bạn chi tiết kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, chi tiết về các cấu trúc dữ liệu cụ thể (danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, cây) và các giải thuật quan trọng là tìm kiếm và sắp xếp.

Sau khi học khóa học bạn có thể

  • Nắm được những kiến thức cơ bản nhất về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
  • Sử dụng thành thạo các cấu trúc dữ liệu (danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, cây) để mô tả đúng các kiểu dữ liệu trừu tượng một cách chính xác.
  • Mô tả ngôn ngữ diễn đạt giải thuật đúng và vận dụng nó để diễn đạt các thuật toán một cách chính xác.

Tải khóa học cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top