Đề thi bài kiểm tra tư duy 2020 và đáp án - ĐHBKHN

Đề thi bài kiểm tra tư duy 2020 và đáp án – ĐHBKHN

Dưới đây là các đề thi kỳ thi kiểm tra tư duy 2020 của trường đại học Bách Khoa Hà Nội và đáp án chi tiết. Đây là tài liệu mà các bạn ôn KTTD không thể bỏ qua.

Bài thi kiểm tra tư duy được thiết kế với mục tiêu đánh giá khả năng vận dụng kiến thức cơ bản và một số năng lực cần có của thí sinh để theo học thành công các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và kinh tế. Nội dung kiến thức và các câu hỏi trong bài thi được xây dựng phù hợp với đặc điểm của giáo dục Việt Nam và theo cách tiếp cận tiên tiến trên thế giới.

1. Đề thi bài kiểm tra tư duy 2020 mã 101 và đáp án

2. Đề thi bài kiểm tra tư duy 2020 mã 102 và đáp án

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA TƯ DUY 2020 MÃ 102

Đề thi thử kỳ thi đánh giá năng lực bách Khoa 2022 Lần 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top