đáp án điểm rèn luyện hust

Săn Điểm rèn luyện HUST

Dưới đây là tổng hợp các hoạt động và đáp án điểm rèn luyện của các kỳ thi cuộc thi của các bạn sinh viên đã làm gửi về để các bạn có thể tham khảo làm bài và có thể lấy điểm rèn luyện. Thông tin về hoạt động và đáp án sẽ được cập nhật liên tục, sự kiện mới sẽ ở đây nha.

Cuộc thi tìm hiểu Pháp luật kỳ 2023.1

Kiểm tra quy chế kỳ 20231.

Thời gian: 14:00 17/11/2023 đến 23:00 28/12/2023

5 thoughts on “Săn Điểm rèn luyện HUST”

      1. Bạn Hưng giấu tên

        Giá mà anh đẹp trai này up tài liệu lên drive các thứ để em có thể tải về thì tốt :)))

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top