Trang chủ Tài Liệu HUST

[vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” top_divider_select=”8″ t_has_animation=”true” t_2_is_gradient=”true” t_2_color=”rgba(255,140,176,0.1)” t_2_animation=”fade-in-up” t_3_is_gradient=”true” t_3_color=”rgba(255,188,209,0.05)” t_3_color_2=”rgba(28,199,208,0.12)” t_3_animation=”fade-in-up” css=”.vc_custom_1591491478921{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;background-color: #ffffff !important;}” t_2_delay=”400″ t_3_delay=”600″][vc_row content_placement=”middle” pix_particles_check=””][vc_column width=”1/2″ pix_particles_check=”1″ pix_particles=”%5B%7B%22image%22%3A%222685%22%2C%22h_position%22%3A%22left%22%2C%22horizontal%22%3A%220%22%2C%22v_position%22%3A%22top%22%2C%22vertical%22%3A%220%22%2C%22depth%22%3A%220.2%22%2C%22xaxis%22%3A%22100%22%2C%22yaxis%22%3A%220%22%2C%22rotation_speed%22%3A%22300%22%2C%22img_width%22%3A%221px%22%2C%22pix_infinite_animation%22%3A%22pix-bounce-sm%22%2C%22pix_infinite_speed%22%3A%22pix-duration-md%22%7D%5D”][pix_img align=”text-center” animation=”fade-in-up” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” image=”14838″ delay=”200″][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1589595508057{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” size=”h2″ text_color=”heading-default” css=”.vc_custom_1637684215487{padding-top: 10px !important;}”]Tài liệu miễn phí dành cho mọi người[/sliding-text][pix_text size=”text-20″ content_color=”body-default” animation=”fade-in-up” css=”.vc_custom_1637684261615{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 20px !important;}” delay=”1200″]Tailieuhust.com chuyên chia sẻ tài liệu các môn học tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, tài liệu tiếng anh hoàn toàn miễn phí[/pix_text][pix_button btn_text=”XEM TẤT CẢ TÀI LIỆU” btn_style=”flat” btn_size=”lg” btn_effect=”2″ btn_hover_effect=”2″ btn_add_hover_effect=”” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-left” btn_icon=”pixicon-bars-menu” btn_link=”https://tailieuhust.com/category/tai-lieu/” btn_anim_delay=”1000″][pix_button btn_text=”CỘNG TÁC VỚI” btn_style=”underline” btn_color=”secondary” btn_text_color=”body-default” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_animation=”fade-in-left” btn_anim_delay=”700″][clients in_row=”4″ clients=”%5B%7B%22image%22%3A%2213421%22%2C%22title%22%3A%22BCORN%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fbcorn.org%2F%22%2C%22target%22%3A%22true%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2213418%22%2C%22title%22%3A%22DEVIOT%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fdeviot.vn%2F%22%2C%22target%22%3A%22true%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2213422%22%2C%22title%22%3A%22HUSTERHONGHOT%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhusterhonghot%22%7D%5D” add_hover_effect=”7″ style=”client” animation=”fade-in-up” delay_items=”yes” delay=”600″ css=”.vc_custom_1637745403514{padding-top: 30px !important;}”][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” css=”.vc_custom_1592219023113{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_row full_width=”stretch_row” content_placement=”middle” pix_particles_check=””][vc_column width=”1/3″ content_align=”text-center”][content_box style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” rounded_box=”rounded-10″ animation=”” css=”.vc_custom_1591447282215{margin-bottom: 20px !important;border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;padding-top: 50px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;}”][pix_feature media_type=”image” title_bold=”font-weight-bold” content_color=”body-default” padding_title=”30px” padding_content=”10px” content_align=”center” animation=”fade-in-up” title=”Tài liệu đa dạng” delay=”400″ image=”13548″ image_size=”150px” element_id=”1637957346781-4b14191d-1c1b”]Bạn có thể tìm kiếm và download tất cả tài liệu các môn học tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.[/pix_feature][pix_button btn_text=”XEM CHI TIẾT” btn_target=”true” btn_style=”flat” btn_size=”normal” btn_effect=”2″ btn_hover_effect=”2″ btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-left” btn_icon=”pixicon-angle-right” btn_anim_delay=”700″ css=”.vc_custom_1637685003132{margin-top: 20px !important;}” btn_link=”https://tailieuhust.com/category/tai-lieu/”][/content_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″ content_align=”text-center”][content_box style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” rounded_box=”rounded-10″ animation=”” css=”.vc_custom_1591488934791{margin-bottom: 20px !important;border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;padding-top: 50px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;}”][pix_feature media_type=”image” title_bold=”font-weight-bold” content_color=”body-default” padding_title=”30px” padding_content=”10px” content_align=”center” target=”true” animation=”fade-in-up” title=”Tài liệu tiếng anh” delay=”400″ image=”14836″ image_size=”150px” element_id=”1637684118107-96f80866-1d8e” link=”https://tailieuhust.com/category/tieng-anh/”]Website chia sẻ tới các bạn tài liệu tiếng anh tổng hợp, tài liệu luyện thi TOEIC, IELTS, APTIS được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau[/pix_feature][pix_button btn_text=”XEM CHI TIẾT” btn_target=”true” btn_style=”flat” btn_color=”secondary” btn_size=”normal” btn_effect=”2″ btn_hover_effect=”2″ btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-left” btn_icon=”pixicon-angle-right” btn_anim_delay=”700″ css=”.vc_custom_1638117253510{margin-top: 20px !important;}” btn_link=”https://tailieuhust.com/vochers/”][/content_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″ content_align=”text-center”][content_box style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” rounded_box=”rounded-10″ animation=”” css=”.vc_custom_1591447282215{margin-bottom: 20px !important;border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;padding-top: 50px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;}”][pix_feature media_type=”image” title_bold=”font-weight-bold” content_color=”body-default” padding_title=”30px” padding_content=”10px” content_align=”center” target=”true” animation=”fade-in-up” title=”Tài liệu tham khảo” delay=”400″ image=”13548″ image_size=”150px” element_id=”1637957346781-4b14191d-1c1b” link=”https://tailieuhust.com/category/tai-lieu-tham-khao/”]Tailieuhust.com chia sẻ tới các bạn tài liệu tham khảo đa dạng chủ đề như công nghệ thông tin, lập trình, tài liệu kinh tế, tài chính,…[/pix_feature][pix_button btn_text=”XEM ĐÁP ÁN” btn_target=”true” btn_style=”flat” btn_size=”normal” btn_effect=”2″ btn_hover_effect=”2″ btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-left” btn_icon=”pixicon-angle-right” btn_anim_delay=”700″ css=”.vc_custom_1637685033904{margin-top: 20px !important;}” btn_link=”https://tailieuhust.com/dap-an-diem-ren-luyen-hust/”][/content_box][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=””][vc_column][pix_responsive_spacer element_id=”1637742682095-7cd378e7-607e” height=”25px”][heading title_color=”secondary” title_size=”h2″ title=”Tài liệu mới cập nhật”][pix_responsive_spacer element_id=”1637723522826-45e3d6c5-dfb1″ height=”25px”][pix_search][pix_responsive_spacer element_id=”1637742690940-9c80cfe4-3e4e”][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” css=”.vc_custom_1592219049159{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_row pix_particles_check=””][vc_column][pix_blog blog_style_box=”1″ count=”9″ items_count=”3″ category=”tai-lieu” pagination=”1″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”” category_multi=”tieng-anh,tai-lieu,tai-lieu-tham-khao,bai-giang”][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” css=”.vc_custom_1592219049159{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_row pix_particles_check=””][vc_column][pix_blog blog_style_box=”1″ count=”9″ items_count=”3″ category=”tai-lieu” pagination=”1″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”” category_multi=”blog,dap-an-diem-ren-luyen-hust”][/vc_column][/vc_row][/vc_section]

Scroll to Top