Tuyệt chiêu nạp 3000 từ vựng Toeic kiểu Do Thái

Tuyệt chiêu nạp 3000 từ vựng Toeic kiểu Do Thái

Tuyệt chiêu nạp 3000 từ vựng TOEIC theo kiểu Do Thái” được thiết kế dựa trên phương pháp học từ vựng thần thánh của người Do Thái. Nội dung của các đoạn văn bản trong sách được trích từ những cuốn sách kinh điển giúp bạn có thể làm quen với các bài thi như New Economy 2019, ETS 2020, ETS 2021… Để sử dụng hiệu quả cuốn sách này, bạn cần tuân theo nguyên tắc 3 bước học từ được trình bày trong cuốn sách.

Giới thiệu sách Tuyệt chiêu nạp 3000 từ vựng Toeic kiểu Do Thái

Người Do Thái từ hàng nghìn năm trước đã học ngoại ngữ bằng cách học thẳng cụm từ hoặc từ vựng trong một bối cảnh cụ thể. Và sự thật là họ học ngoại ngữ rất nhanh, ghi nhớ được nhiều từ vựng, mọi từ vựng học xong là dùng được ngay trong giao tiếp. Một người Do Thái nói được vài ngoại ngữ là điều hết sức bình thường. Cách học của họ khá đơn giản và thú vị: họ lồng ghép cụm từ của tiếng Do Thái và ngoại ngữ mà họ cần học

Cuốn sách này trình bày 3 nguyên tắc dựa trên cách học của người Do Thái:

Bước 1: Chèn từ vựng

Ở bước này, các từ tiếng Anh sẽ được chèn vào đoạn văn kèm theo nghĩa của chúng, bước  này sẽ giúp bạn học được nghĩa của từ trong ngữ cảnh sử dụng của từ đó.

Bước 2: Đoán nghĩa từ vựng

Bước này thửthách bạn khả năng ghi nhớ nghĩa của từ khi hàng loạt nghĩa tiếng Việt bị loại bỏ. Hãy cốgắng vận dụng trí nhớ của mình để đoán nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh
của đoạn văn

Bước 3: Đọc hiểu và trả lời câu hỏi

Đoạn văn bản gốc bằng tiếng Anh sẽxuất hiện trong bước này, nhiệm vụcủa bạn là đọc  đoạn văn bản đó và trả lời các câu hỏi bên dưới, trả lời đúng càng nhiều câu hỏi chứng tỏ khả năng đọc hiểu và ghi nhớtừvựng của bạn càng được cải thiện và nâng cấp.

Tải sách Tuyệt chiêu nạp 3000 từ vựng Toeic kiểu Do Thái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top