tài liệu môn phương pháp tính

Tổng hợp tài liệu môn Phương pháp tính

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn phương pháp tính mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng

Nói chung về bài giảng của môn này thì rất nhiều, mình chỉ demo sơ một file, còn chi tiết các bạn vào thư mục xem nhé.

2. Bài tập phương pháp tính

[PPT] Giải một số bài tập trên Excel

3. Tổng hợp phương pháp tính giữa kỳ

Các bạn vào thư mục đề xem từng đề và đáp án của nó nhé

tài liệu phương pháp tính

4. Tài liệu phương pháp tính cuối kỳ

Các bạn vào thư mục để xem toàn bộ tài liệu nhé

đề thi phương pháp tính

5. Tài liệu tham khảo MỚI UPDATE

Tài liệu môn Nguyên lí kế toán

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top