tài liệu môn hoá phân tích

Tổng hợp tài liệu môn Hóa phân tích

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Hóa phân tích mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Giáo trình của ĐH nông nghiệp

2. Tổng hợp bài tập hoá phân tích

Trong thư mục bao gồm nhiều file bài tập khác nhau và lời giải (nếu có), các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé. Mình chỉ demo một file thôi.

3. Tài liệu thí nghiệm

tài liệu thí nghiệm hóa phân tích

Bao gồm hướng dẫn thí nghiệm và mẫu báo cáo

4. Các bài giảng hóa phân tích

bài giảng hóa phân tích

Trong thư mục bao gồm nhiều bài giảng của các thầy cô khác nhau. Mình chỉ demo 1 slide còn lại các bạn xem chi tiết trong thư mục nhé.

5. Tổng hợp đề thi giữa kỳ

Trong thư mục bao gồm nhiều file đề thi giữa kỳ khác nhau. Mình chỉ demo 1 slide còn lại các bạn xem chi tiết trong thư mục nhé.

6. Tổng hợp đề thi cuối kỳ

Trong thư mục bao gồm nhiều file đề thi cuối kỳ khác nhau. Mình chỉ demo 1 slide còn lại các bạn xem chi tiết trong thư mục nhé.

7. Tài liệu tham khảo

Tài liệu môn Hoá lý 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top