Khóa học Python Từ Cơ Bản Nâng Cao - Dũng Lại Lập Trình

Khóa học Python Từ Cơ Bản Nâng Cao – Dũng Lại Lập Trình

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa Học Python Từ Cơ Bản Nâng Cao – Dũng Lại Lập Trình. Lớp học bao gồm các bài giảng tỉ mỉ về những kiến thức sau, kèm theo một số bài tập ví dụ và minh họa để các bạn luyện tập.

Nội dung khóa Học Python Từ Cơ Bản Nâng Cao – DLLT

Lớp học bao gồm các bài giảng tỉ mỉ về những kiến thức sau, kèm theo một số bài tập ví dụ và minh họa để các bạn luyện tập:

Nội dung của khóa học

1️⃣ Terminal, cài đặt, sử dụng Python và cmd

2️⃣ Datatype, kiểu dữ liệu và các biến đổi cơ bản

3️⃣ If else, boolean, câu lệnh điều kiện

4️⃣ For while, vòng lặp và các biến đổi liên quan

5️⃣ Function, hàm, tham biến argument parameter, giá trị trả về return value

6️⃣ List, danh sách, lưu trữ nhiều dữ liệu có hệ thống

7️⃣ FileIO, đọc ghi dữ liệu vào file ngoài

8️⃣ Class, cách dùng class, hàm trong class và biến trong class để tổng quát và rút gọn code

9️⃣ Cách nhìn code một cách tổng quát theo chức năng và cách sử dụng

🔟 GUI, làm đồ họa với pygame

Khóa học Python Từ Cơ Bản Nâng Cao - Dũng Lại Lập Trình

Đối tượng của khóa học

🧑‍🎓 Sinh viên đại học ngành lập trình

🙋‍♂️Những bạn muốn học nền tảng lập trình một cách bài bản

👨‍💼Những người đi làm hay phải làm việc với ban công nghệ

👨‍💻 Những bạn muốn tiếp cận với công nghệ thông tin một cách bài bản và hiểu về lập trình

Tải khóa Học Python Từ Cơ Bản Nâng Cao

Password: tailieuhust.com

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top