đường lối quân sự

Đường lối quân sự (Đường lối quốc phòng và an ninh ĐCSVN)

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu đường lối quân sự mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. Mình xem bài giảng thì thấy hai môn này giống nhau nên tài liệu có thể học chung

Đường lối quân sự (Đường lối quốc phòng và an ninh ĐCSVN) Read More »

tài liệu tư tưởng hồ chí minh

SSH1151 – Tài liệu môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Update phiên bản giáo trình mới nhất hiện tại

SSH1151 – Tài liệu môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Read More »

tài liệu lịch sử đảng cộng sản việt nam

SSH1141 – Tài liệu môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Dưới đây là tổng hợp tài liệu môn Lịch sử Đảng dành cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. 1. Tài liệu ôn thi trắc nghiệm môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2. Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Trong thư mục dưới đây có 1 số

SSH1141 – Tài liệu môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Read More »

Chủ nghĩa xã hội khoa học

SSH1131 – Tài liệu môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn chủ nghĩa xã hội khoa học SSH1131 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học 2. Slides bài giảng Mình

SSH1131 – Tài liệu môn Chủ nghĩa xã hội khoa học Read More »

Tài liệu môn kinh tế chính trị

SSH1121 – Tài liệu môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu kinh tế chính trị SSH1121 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2. Tổng hợp Slide bài giảng KTCT

SSH1121 – Tài liệu môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin Read More »

tài liệu triết học mac lenin

SSH1111 – Tài liệu môn Triết học Mác – Lênin

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu triết học Mác Lênin SSH1111 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Giáo trình Triết học Mac Lênin 2. Đề cương ôn tập cuối kỳ mới nhất Dưới

SSH1111 – Tài liệu môn Triết học Mác – Lênin Read More »

tài liệu pháp luật đại cương

EM1170 – Tài liệu môn Pháp luật đại cương

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu pháp luật đại cương EM1170 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file. 1. Slides bài giảng Pháp luật đại cương Dưới đây là tuyển tập các slides bài giảng

EM1170 – Tài liệu môn Pháp luật đại cương Read More »

TÀI LIỆU GIẢI TÍCH 1

MI111X – Tài liệu môn Giải tích 1 các nhóm ngành chuẩn

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu giải tích 1 các nhóm ngành chuẩn mà mình sưu tầm được. Ngoài ra các bạn nhóm ngành elitech hay CTTT đều có thể tham khảo được nhé. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước

MI111X – Tài liệu môn Giải tích 1 các nhóm ngành chuẩn Read More »

TÀI LIỆU GIẢI THÍCH 2

MI112X – Tài liệu môn Giải tích 2 các nhóm ngành chuẩn

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu giải tích 2 các nhóm ngành chuẩn mà mình sưu tầm được. Ngoài ra các bạn nhóm ngành elitech hay CTTT đều có thể tham khảo được nhé. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước

MI112X – Tài liệu môn Giải tích 2 các nhóm ngành chuẩn Read More »

Scroll to Top