Longman Preparation Series for the New TOEIC Test

Sách Longman Preparation Series for the New TOEIC Test

Giới thiệu Longman Preparation Series for the New TOEIC Test

Longman Preparation Series for the New TOEIC Test cũng giống như Economy TOEIC là một dưới các bộ sách học TOEIC hay cực kỳ kinh điển. Bộ sách được biên soạn theo từng cấp độ bao gồm có Longman Preparation Series for the TOEIC Test – More Practice Tests, Intermediate Course và Advanced Course.

Cuốn sách định hướng cho bạn về các kỹ năng làm bài test TOEIC với mức độ nâng cao hơn so với quyển Introductory Course, cung cấp các bài luyện tập chuyên sâu để nâng cao điểm số trong lúc luyện thi TOEIC

Nội dung sách

  • Giới thiệu về format mới nhất của bài Test TOEIC.
  • Từng bước tiếp cận các phần thi trong bài thi TOEIC.
  • Trên 1000 bài tập để luyện với fomat và nội dung của hình thức thi mới nhất trong TOEIC.
  • Bên cạnh đó là 2 bài full test, một Listening TOEIC và một Reading TOEIC cùng với bảng mẫu answer sheet.
  • Ngoài ra cuốn sách còn cung cấp cả audio script và key cho các bạn có thể dễ dàng tự học.

Giới thiệu Longman Preparation Series for the New TOEIC Test

Tải file tổng hợp từ vựng PART 5, PART6 trong bài thi TOEIC

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top