Chia sẻ khóa Học Lập Trình Game Python - Dũng Lại miễn phí

Chia sẻ khóa Học Lập Trình Game Python – Dũng Lại miễn phí

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa Học Lập Trình Game Python – Dũng Lại Lập Trình hoàn toàn miễn phí. Học lập trình game với python (Game Flappy Bird)

Nội dung khóa Lập Trình Wed Cơ Bản – Dũng Lại

Khóa học này phù hợp với Các bạn mới mới tiếp xúc với Python và lập trình muốn thử tạo nên một thứ gì đó thú vị

Nội dung khóa học

1️⃣ Học tư duy thiết kế các bước để làm logic cho game

2️⃣ Cách làm game bằng thư viện Pygame trong Python

3️⃣ Cách chia nhỏ một game thành các bước logic nhỏ và làm từng bước một

4️⃣ Thực hành làm 3 game:

⏰ Đồng Hồ Đếm Ngược

🐦 Game Flappy Bird

🐍 Game Rắn Săn Mồi

Chia sẻ khóa Học Lập Trình Game Python - Dũng Lại miễn phí

Tải khóa Học Lập Trình Game Python – Dũng Lại

Password: tailieuhust.com

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top