Giải đề cương đại số các nhóm ngành 123

Giải đề cương đại số tuyến tính

Dưới đây là file giải đề cương đại số tuyến tính các nhóm ngành 1 2 3 dành cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đề cương vẫn đang được update

Update mới nhất ngày 10.04.2022: Nhóm ngành 1 full các chương. Các nhóm ngành khác đối chiếu bài tập và xem đáp án với nhóm ngành 1.

NOTE: Bài tập đề cương các nhóm ngành khá giống nhau nên các nhóm ngành 2 và 3 có thể đối chiếu bài với nhóm 1 để xem lời giải nhé.

1. Giải đề cương đại số

Tổng hợp đề thi cuối kỳ môn Đại số các nhóm ngành

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top