Đối tác

  1. Kho tài liệu học tập: Với hơn 300+ môn học từ Đại cương đến Cơ sở ngành, Chuyên ngành và tài liệu ôn thi Toeic. Đặc biệt là BCORN còn cung cấp tài liệu TỔNG HỢP KIẾN THỨC và CHỮA ĐỀ THI CÁC NĂM cho nhiều môn học quan trọng.
  2. Blog tri thức: 30+ Blog chất lượng được viết bởi những Leader giàu tâm huyết của BCORN TEAM như: hướng dẫn thí nghiệm vật lý, hướng dẫn format tiểu luận, báo cáo môn học, đăng kí lớp học và review các môn học.
  3. Đặc biệt hơn nữa là website cung cấp hệ thống khóa học Elearning đồ sộ với 30+ môn học với 10 Khóa học đại cương, 20 Khóa học cơ sở ngành và chuyên ngành. Bên cạnh đó còn có các khóa học về kỹ năng như Excel, Word, PowerPoint; Khóa học Toeic 0-500+
  • Website: https://bcorn.org/
  • Fanpage: https://fb.com/bcorn.hust
  • Group Facebook: https://fb.com/groups/bachkhoaunicorn
  • Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZXEH-8IIPeDUO2pNDkzw-g
Scroll to Top