Tài liệu tham khảo

Sách Deep Learning cơ bản Nguyễn Thanh Tuấn

Sách Deep Learning cơ bản – Nguyễn Thanh Tuấn

Dưới đây là Sách Deep Learning cơ bản – Nguyễn Thanh Tuấn mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. 1. Sách Deep Learning cơ bản Các thay đổi trong lần tái bản thứ hai: Thêm chương GAN. Viết bài sequence to sequence và attention. Viết bài hướng …

Sách Deep Learning cơ bản – Nguyễn Thanh Tuấn Read More »

Phương pháp phân tích định lượng – Quantitative Analysis (QA) & Trading

Phương pháp phân tích định lượng – Quantitative Analysis (QA) & Trading

Dưới đây là file tóm tắt Phương pháp phân tích định lượng – Quantitative Analysis (QA) & Trading trong thị trường chứng khoán mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé. Tổng quan về tài liệu Phương pháp phân tích định lượng – Quantitative Analysis & Trading File …

Phương pháp phân tích định lượng – Quantitative Analysis (QA) & Trading Read More »

Scroll to Top