bài giảng môn kinh tế và quản lý công nghiệp hust

Record Kinh tế và quản lý công nghiệp

Dưới đây là tổng hợp video bài giảng bộ môn Kinh tế và quản lý công nghiệp được giảng dạy bởi cô Bích Nguyệt thuộc Viện kinh tế và Quản lý – Đại học Bách Khoa Hà Nội. Bài giảng được quay vào kỳ 2021.1.

Bài giảng tuần số 01

Bài giảng tuần số 02

Bài giảng tuần số 03

Tuần số 04 ko có bài giảng, mọi người đọc slide nhé.

Bài giảng tuần số 05

Bài giảng tuần số 06

Bài giảng tuần số 07

Bài giảng tuần số 08

Tuần số 09 thi giữa kỳ

Bài giảng tuần số 10

Bài giảng tuần số 11

Bài giảng tuần số 12

Bài giảng tuần số 13

Bài giảng tuần số 14

Bài giảng tuần số 15

Bài giảng tuần số 16

Tuần cuối này thì mình không có bài giảng full nhưng ngoài phần lý thuyết bạn có thể xem ở slide ra thì bài tập chủ yếu ở phần này là lý thuyết trò chơi. Dưới đây là 2 video mình thấy khá oke.

Lý thuyết trò chơi 01

Lý thuyết trò chơi 02

Tài liệu môn Kinh tế và quản lý công nghiệp

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top